ZDUŃSKOWOLSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

Wojsławice, Łódzkie, Wojsławice 100 A
KRS: 0000038052 , NIP: 8291583417 , REGON: 731495412

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie ogólnie obowiązujących programów nauczania. 2. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie wykraczającym poza programy nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 3. Upowszechnianie zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. 4. Propagowanie w środowisku lokalnym idei integracji europejskiej. 5. Rozwijani...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: 1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie ogólnie obowiązujących programów nauczania. 2. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie wykraczającym poza programy nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 3. Upowszechnianie zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. 4. Propagowanie w środowisku lokalnym idei integracji europejskiej. 5. Rozwijanie wśród uczniów wiedzy w zakresie edukacji europejskiej i regionalnej. 6. Aktywizowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz środowiska lokalnego. 7. Umacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej i kulturalnej. 8. Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli. 9. Propagowanie idei szkoły środowiskowej i wspomaganie rad pedagogicznych w tworzeniu szkół środowiskowych. 10. Wspomaganie i współdziałanie w publikowaniu artykułów i opracowań dotyczących środowiska lokalnego, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i kultury lokalnej. 11. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. 12. Propagowanie wśród uczniów i nauczycieli nowoczesnych form komunikacji społecznej, a w szczególności internetu. 13. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych sprzyjających realizacji celów stowarzyszenia. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 118,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5,00 zł
Razem 123,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego