GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE EPILEPTYKÓW

Gdańsk, Pomorskie, Bora Komorowskiego 15
KRS: 0000038044 , NIP: 5842318159 , REGON: 191602854

Cele statutowe

Paragraf 9 celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz popraw zdrowia i warunków życia osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem chorych na epilepsję poprzez wykonywanie zadań w zakresie a. Ochrona i promocja zdrowia b. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i sztuki c. Działalności oświatowej d. Promocji i organizacji wolontariatu e. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem chorych na epilepsję f. Zjednoczenie osób niepełnosprawnych i...Rozwiń
Paragraf 9 celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz popraw zdrowia i warunków życia osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem chorych na epilepsję poprzez wykonywanie zadań w zakresie a. Ochrona i promocja zdrowia b. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i sztuki c. Działalności oświatowej d. Promocji i organizacji wolontariatu e. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem chorych na epilepsję f. Zjednoczenie osób niepełnosprawnych i chorych na epilepsję, a także ich najbliższych i chętnych do współpracy g. Ochrona praw zrzeszonych w mm członków k. Reprezentowanie ich wobec organów państwa i innych instytucji i. Rozwijanie partnerskich stosunków między członkami stowarzyszenia j. Poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem epilepsji k. Czynna współpraca ze stowarzyszeniem i organizacjami zajmującymi się tym tematem oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami chętnymi do współpracy7 l. Wspieranie i rozwijanie krajowej oraz międzynarodowej wymiany poglądów i doświadczeń w sprawach będących obszarem działań stowarzyszenia m. Wspieranie inicjatywny członków stowarzyszenia n. Pobudzanie wszelkiej aktywności wśród swoich członków, a także innych osób niepełnosprawnych chorych na epilepsję niezrzeszonych w stowarzyszeniu o. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej p. Udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w stopniu adekwatnym do możliwości stowarzyszenia r. Udzielanie pomocy osobom starszym, wykluczonym bądź narażonym na wykluczenie społeczne oraz e-wykluczenie Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 39.779,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 39.779,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona