POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD POWIATOWY

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Poznańska 174
KRS: 0000037459 , NIP: 9561855235 , REGON: 870499158

Cele statutowe

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. Polskie stowarzyszenie diabetyków jako organizacja pozarządowa wykonuje zadania publiczne w zakresie: - ochrony i promocji zdrowia, - działań na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych, - edukacji diabetologicznej, - działalności charytatywnej.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.644,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 12.644,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
1,5% Podatku
Działalność zlecona