STOWARZYSZENIE DOMU DZIECKA-POMNIKA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY

Siedlce, Mazowieckie, Dzieci Zamojszczyzny 39/35
KRS: 0000037277 , NIP: 8211987869 , REGON: 710322866

Cele statutowe

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i innych, w miarę posiadanych środków finansowych pomoc żywnościowa, rzeczowa, finansowa, edukacyjna, oświatowa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Okresowa pomoc mieszkaniowa, a w szczególności dla rodzin z małoletnimi dziećmi, rodziców (matki lub ojca) samotnie wychowujących małoletnie dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Rozpowszechnianie wiedzy o Dzieciach Zamojszczyzny w szerokich kręgach...Rozwiń
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i innych, w miarę posiadanych środków finansowych pomoc żywnościowa, rzeczowa, finansowa, edukacyjna, oświatowa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Okresowa pomoc mieszkaniowa, a w szczególności dla rodzin z małoletnimi dziećmi, rodziców (matki lub ojca) samotnie wychowujących małoletnie dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Rozpowszechnianie wiedzy o Dzieciach Zamojszczyzny w szerokich kręgach społeczeństwa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.404,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 414.214,25 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 156,34 zł
Pozostałe 129,26 zł
Razem 440.904,65 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku