POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODLASKI

BIAŁYSTOK, Podlaskie, BIAŁA 13/33
KRS: 0000036695 , NIP: 5422595538 , REGON: 050836768

Cele statutowe

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich. Rejestracja i przyjmowanie niewidomych w poczet członków. Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz prowadzenie własnych ośrodków leczniczo i szkoleniowo-rehabil...Rozwiń
Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich. Rejestracja i przyjmowanie niewidomych w poczet członków. Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz prowadzenie własnych ośrodków leczniczo i szkoleniowo-rehabilitacyjnych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.389.805,12 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 671,62 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.495,89 zł
Pozostałe 3.462,52 zł
Razem 1.395.435,15 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona