STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "BĄDŹ BLIŻEJ NAS" W CEDYNI

Cedynia, Zachodniopomorskie, Plac Wolności 8
KRS: 0000036600 , NIP: 8581694674 , REGON: 812599110

Cele statutowe

Zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, inwalidów, ich opiekunów i przyjaciół w celu: - reprezentowania interesów środowiska osób niepełnosprawnych i inwalidów, - tworzenie możliwości poprawy ich warunków życiowych, - zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, - wyzwalania inicjatywy w celu wszechstronnej rehabilitacji, - kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a inwalidami i osobami niepełnosprawnymi, - przeciwdziałania izo...Rozwiń
Zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, inwalidów, ich opiekunów i przyjaciół w celu: - reprezentowania interesów środowiska osób niepełnosprawnych i inwalidów, - tworzenie możliwości poprawy ich warunków życiowych, - zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, - wyzwalania inicjatywy w celu wszechstronnej rehabilitacji, - kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a inwalidami i osobami niepełnosprawnymi, - przeciwdziałania izolacji wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych, - działanie na rzecz integracji, rozwijanie i współpraca z innymi organizacjami europejskimi, - pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, - podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.719,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 26.719,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego