STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W RABCE

Rabka, Małopolskie, Sądecka 21A
KRS: 0000035418 , NIP: 7352770574 , REGON: 490511436

Cele statutowe

1. WYKRYWANIE POTRZEB LUDZI CIERPIĄCYCH, 2. PODEJMOWANIE WYSIŁKU, ABY TYM POTRZEBOM ZARADZIĆ 3. UWRAŻLIWIANIE SPOŁECZEŃSTWA NA SPRAWY LUDZI CIERPIĄCYCH W DUCHU WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY 4. OŻYWIANIE DUCHA MIŁOŚCI WŚRÓD LUDZI, A) PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WG pkd-04.22.z KUCHNIA DLA UBOGICH PROWADZONA 3 DNI W TYGODNIU WYDAWANY POSIŁEK JEDNODANIOWY Z WSTAWKĄ, KANAPKI, GORĄCY NPÓJ B) POMOC CHORYM, UBOGIM, BEZDOMNYM, SAMOTNYM C) PRACA Z OSOBAMI OBCIĄŻONYMI NAŁOGAMI 5. POSZANOWANIE GODNOŚCI...Rozwiń
1. WYKRYWANIE POTRZEB LUDZI CIERPIĄCYCH, 2. PODEJMOWANIE WYSIŁKU, ABY TYM POTRZEBOM ZARADZIĆ 3. UWRAŻLIWIANIE SPOŁECZEŃSTWA NA SPRAWY LUDZI CIERPIĄCYCH W DUCHU WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY 4. OŻYWIANIE DUCHA MIŁOŚCI WŚRÓD LUDZI, A) PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WG pkd-04.22.z KUCHNIA DLA UBOGICH PROWADZONA 3 DNI W TYGODNIU WYDAWANY POSIŁEK JEDNODANIOWY Z WSTAWKĄ, KANAPKI, GORĄCY NPÓJ B) POMOC CHORYM, UBOGIM, BEZDOMNYM, SAMOTNYM C) PRACA Z OSOBAMI OBCIĄŻONYMI NAŁOGAMI 5. POSZANOWANIE GODNOŚCI KAŻDEGO CZŁOWIEKA 6. DZIAŁANIE ZAWSZE I WSZĘDZIE W DUCHU SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU 7. OBRONA ŻYCIA POCZĘTEGO Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 162.014,89 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 162.014,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku