LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Lublin, Lubelskie, Gospodarcza 32
KRS: 0000035375 , NIP: 9461820616 , REGON: 430042570

Cele statutowe

1. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W TYM OSOBOM BEZDOMNYM I BEZROBOTNYM 3. UDZIELANIE POMOCY RODZINOM I OPIEKUNOM OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 4. PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM TERAPII - PSYCHIATRYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, PSYCHOTERAPII, TERAPII UZALEŻNIEŃ, TERAPII ŚRODOWISKOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ARTETERAPII 5. PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ NIEZBĘDNEJ DO Strona 4 z 7 UZ...Rozwiń
1. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W TYM OSOBOM BEZDOMNYM I BEZROBOTNYM 3. UDZIELANIE POMOCY RODZINOM I OPIEKUNOM OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 4. PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM TERAPII - PSYCHIATRYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, PSYCHOTERAPII, TERAPII UZALEŻNIEŃ, TERAPII ŚRODOWISKOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ARTETERAPII 5. PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ NIEZBĘDNEJ DO Strona 4 z 7 UZYSKANIA I/LUB UTRZYMANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - POŚREDNICTWA PRACY, PORADNICTWA ZAWODOWEGO I DORADZTWA PERSONALNEGO NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 6. WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 7. PROWADZENIE ZATRUDNIENIA I POŚREDNICTWA PRACY OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DORADZTWA PERSONALNEGO I PORADNICTWA ZAWODOWEGO W TYM ZAKRESIE 8. PROWADZENIE EDUKACJI NA TEMAT ZDROWIA PSYCHICZNEGO I JEGO ZABURZEŃ 9. PROWADZENIE SZKOLEŃ, KURSÓW ORAZ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 10. PROWADZENIE SZKOLEŃ, KURSÓW ORAZ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, STUDENTÓW I WOLONTARIUSZY 11. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ LECZENIA, TERAPII I RÓŻNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 12. PROWADZENIE DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH 13. PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWIE PSYCHICZNE 14. PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZATRUDNIENIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 15. PROWADZENIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH NA RZECZ STOWARZYSZENIA Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.081.638,77 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 225.652,37 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.366,09 zł
Razem 7.308.657,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne