POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, Lubuskie, Kupiecka 95 A
KRS: 0000034979 , NIP: 9730654859 , REGON: 971196818

Cele statutowe

1. Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Pomoc organizacyjna i materialna inwalidom w pokonywaniu życiowych trudności. 3. Popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych. 4. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych. 5. Likwidacja barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom uczestnictwo w życiu społecznym i gospod...Rozwiń
1. Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Pomoc organizacyjna i materialna inwalidom w pokonywaniu życiowych trudności. 3. Popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych. 4. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych. 5. Likwidacja barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. 6. Rozwój rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej. 7. Pomoc osobom poszkodowanym i ich rodzinom w wypadkach komunikacyjnych. 8. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla sprawców wypadków komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu. 9. Prowadzenie w różnych formach edukacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.143,13 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 8.143,13 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego