LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

Leszno, Wielkopolskie, Przemysłowa 27
KRS: 0000034807 , NIP: 6971249805 , REGON: 411141426

Cele statutowe

1 propagowanie trzeźwości i wpływanie na zmianę obyczajów w kierunku usunięcia napojów alkoholowych z życia jednostki i rodziny - jako stałych składników uroczystości i wydarzeń życia codziennego
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.210,67 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 49.210,67 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona