KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Warszawa, Mazowieckie, Freta 20/24A
KRS: 0000034785 , NIP: 5260001602 , REGON: 000770809

Cele statutowe

a. pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół, za kształt współczesnego chrześcijaństwa, za świadomość społeczną; b. tworzenie środowiska przepojonego duchem wspólnotowym; c. tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk katolickich, innych religii, innych wyznań i z niewierzącymi; d. tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i politycznej; e. podejmowanie dz...Rozwiń
a. pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół, za kształt współczesnego chrześcijaństwa, za świadomość społeczną; b. tworzenie środowiska przepojonego duchem wspólnotowym; c. tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk katolickich, innych religii, innych wyznań i z niewierzącymi; d. tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i politycznej; e. podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych; f. przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy społeczne i obywatelskie, na krzywdę i potrzeby bliźnich, służącego bezinteresowną pomocą potrzebującym; g. wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę z jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności każdego narodu; h. rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.728.646,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 149.322,91 zł
Działalność Gospodarcza 67.875,00 zł
Przychody Finansowe 9.036,90 zł
Pozostałe 333.396,71 zł
Razem 11.288.278,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona