KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, Małopolskie, Ludwika Małeckiego 3A/4
KRS: 0000034211 , NIP: 7342554900 , REGON: 491863226

Cele statutowe

1.ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE POWSZECHNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. REHABILITACJI I TURYSTYKI 2. UDZIAŁ W LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM ŻYCIU SPORTOWYM, ORGANIZOWANIE IMPREZ I SZKOLEŃ. 3. KSZTAŁTOWANIE U CZŁONKÓW KLUBU PATRIOTYZMU, WYSOKICH WALORÓW MORALNYCH, POCZUCIA GODNOŚCI OSOBISTEJ . . ....Rozwiń
1.ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE POWSZECHNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. REHABILITACJI I TURYSTYKI 2. UDZIAŁ W LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM ŻYCIU SPORTOWYM, ORGANIZOWANIE IMPREZ I SZKOLEŃ. 3. KSZTAŁTOWANIE U CZŁONKÓW KLUBU PATRIOTYZMU, WYSOKICH WALORÓW MORALNYCH, POCZUCIA GODNOŚCI OSOBISTEJ . . . . . . Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 445.105,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2.815,96 zł
Razem 447.921,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona