STOWARZYSZENIE KOBIET POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO

Łęczna, Lubelskie, Al. Jana Pawła II 95A
KRS: 0000033936 , REGON: 431210070
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1. Ochrona praw kobiet i ich rodzin. 2. Reprezentowanie interesów i działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno zawodowej kobiet i ich rodzin. 3. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na terenie powiatu łęczyńskiego. 4. Prowadzenie wśród kobiet działalnośći społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej. 5. Uaktywnianie zawodowe kobiet. 6. Pielęgnowanie tradycji reginalnych. 7. Prowadzenie poradnictwa w zakresie p...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: 1. Ochrona praw kobiet i ich rodzin. 2. Reprezentowanie interesów i działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno zawodowej kobiet i ich rodzin. 3. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na terenie powiatu łęczyńskiego. 4. Prowadzenie wśród kobiet działalnośći społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej. 5. Uaktywnianie zawodowe kobiet. 6. Pielęgnowanie tradycji reginalnych. 7. Prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 8. Organizowanie życia koleżeńskiego. 9. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działalności kobiet. 10. Prowadzenie działalności gospodarczej. 11. Gromadzenie środków finansowych na wspieranie działalności kobiecych. 12. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 14. Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 15. Działalność wspomagająca rozwój demokracji. 16. Ochrona środowiska naturalnego i zabytków przyrody. 17. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki. 18. Promocja i organizacja wolontoriatu. 19. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 20. Działanie na rzecz ogółu społeczności oraz grupy w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 21. Tworzenie grup samopomocowych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.850,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 9.850,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona