KOMITET OCHRONY ORŁÓW

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 45
KRS: 0000033262 , NIP: 7391191774 , REGON: 510195641

Cele statutowe

CELEM KOMITETU JEST OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, BIORÓŻNORODNOŚCI GATUNKOWEJ, SIEDLISKOWEJ I KRAJOBRAZOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.STAŁA REJESTRACJA STANU LICZEBNEGO I ROZMIESZCZENIA PRZESTRZENNEGO POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW PTAKÓW DRAPIEŻNYCH ORAZ OKREŚLENIE ICH WYMAGAŃ SIEDLISKOWYCH I POKARMOWYCH. 2.MONITORING EFEKTYWNOŚCI ROZRODU WRAZ Z OKREŚLENIEM ROLI POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH POZIOM UZYSKIWANEJ PRODKUTYWNOŚCI LĘGÓW. 3.OPRACOWANIE I DĄŻENIE DO BIEŻĄ...Rozwiń
CELEM KOMITETU JEST OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, BIORÓŻNORODNOŚCI GATUNKOWEJ, SIEDLISKOWEJ I KRAJOBRAZOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.STAŁA REJESTRACJA STANU LICZEBNEGO I ROZMIESZCZENIA PRZESTRZENNEGO POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW PTAKÓW DRAPIEŻNYCH ORAZ OKREŚLENIE ICH WYMAGAŃ SIEDLISKOWYCH I POKARMOWYCH. 2.MONITORING EFEKTYWNOŚCI ROZRODU WRAZ Z OKREŚLENIEM ROLI POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH POZIOM UZYSKIWANEJ PRODKUTYWNOŚCI LĘGÓW. 3.OPRACOWANIE I DĄŻENIE DO BIEŻĄCEJ NOWELIZACJI ZASAD OCHRONY PRAWNEJ PTAKÓW DRAPIEŻNYCH ORAZ STAŁA KONTROLA TERENOWA PRZESTRZEGANIA ISTNIEJĄCYCH PRZEPISÓW. CZYNNE PRZECIWSTAWIANIE SIĘ AKTOM ZABIJANIA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH ORAZ WSZELKIM AKTOM WANDALIZMU SKIEROWANYM PRZECIWKO NIM. 4.ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM AKTYWNEJ OCHRONY PTAKÓW DRAPIEŻNYCH. 5.ROZPOWSZECHNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE IDEI OCHRONY PTAKÓW DRAPIEŻNYCH ORAZ AKTUALNEJ WIEDZY O ICH BIOLOGII I EKOLOGII, A TAKŻE INFORMOWANIE O ZACHODZĄCYCH TRENDACH LICZEBNOŚCI I ICH PRZYCZYNACH. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 258.133,03 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 433.597,11 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 6.702,96 zł
Razem 698.433,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne