STOWARZYSZENIE CHÓRU "SCHERZO"

Nowy Sącz, Małopolskie, J. Długosza 5
KRS: 0000032935 , NIP: 7341918748 , REGON: 490625861

Cele statutowe

1. Krzewienie kultury muzycznej wśród młodzieży szkolnej; 2. Działalność edukacyjna-wychowawcza, w szczególności w zakresie muzyki chóralnej; 3. Pielęgnowanie śpiewu chóralnego i podnoszenie poziomu jego wykonywania; 4. Propagowanie Polskiej kultury muzycznej w kraju i zagranicą; 5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 6. Rozwijanie zainteresowań muzycznych i podnoszenie poziomu artystycznego członków młodzieżowego chóru "Scher...Rozwiń
1. Krzewienie kultury muzycznej wśród młodzieży szkolnej; 2. Działalność edukacyjna-wychowawcza, w szczególności w zakresie muzyki chóralnej; 3. Pielęgnowanie śpiewu chóralnego i podnoszenie poziomu jego wykonywania; 4. Propagowanie Polskiej kultury muzycznej w kraju i zagranicą; 5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 6. Rozwijanie zainteresowań muzycznych i podnoszenie poziomu artystycznego członków młodzieżowego chóru "Scherzo"; 7. Udzielanie stałej pomocy organizacyjnej i finansowej chórowi "Scherzo"; 8. Promocja działalności młodzieżowego chóru "Scherzo"; 9. Upowszechnianie i organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży; 10. Działalność charytatywna i stypendialna, w tym udzielanie wsparcia materialnego uczniom w celu wyrównania szans edukacyjnych i promowania talentów w dziedzinie muzyki. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 43.241,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.640,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 9.050,00 zł
Razem 78.931,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona