STOWARZYSZENIE AUXILIUM "HOSPICJUM ŚW. ARNOLDA JANSSENA W NYSIE"

Nysa, Opolskie, Sienkiewicza 7B
KRS: 0000032522 , NIP: 7532112944 , REGON: 531677444

Cele statutowe

1. Świadczenie opieki hospicyjnej za pomocą własnych struktur leczniczych. 2. Promocja, ochrona zdrowia i propagowanie idei opieki paliatywnej. 3. Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego. 4. Pomoc organizacyjna i psychologiczna dla rodzin pacjentów. 5. Poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych w terminalnym okresie ich choroby. 6. Nauka i oświata , w tym również kształcenie studentów. 7. Ochrona środowiska. 8. Kultura. 9. Dobroczynność. 10. Pomoc społeczna. 11. Rehabil...Rozwiń
1. Świadczenie opieki hospicyjnej za pomocą własnych struktur leczniczych. 2. Promocja, ochrona zdrowia i propagowanie idei opieki paliatywnej. 3. Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego. 4. Pomoc organizacyjna i psychologiczna dla rodzin pacjentów. 5. Poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych w terminalnym okresie ich choroby. 6. Nauka i oświata , w tym również kształcenie studentów. 7. Ochrona środowiska. 8. Kultura. 9. Dobroczynność. 10. Pomoc społeczna. 11. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów. 12.Opieka duchowa i religijna nad pacjentami i ich rodzinami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.791.972,26 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.500,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,27 zł
Pozostałe 614,90 zł
Razem 4.800.087,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona