KAJAKOWY KLUB SPORTOWY NOWA SÓL

Nowa Sól, Lubuskie, Aleja Wolności 1 A
KRS: 0000032437 , NIP: 9251497965 , REGON: 970265760
star star star star

Cele statutowe

Zgodnie z Rozdziałem II, paragrafem 9 Statutu Stowarzyszenia celami jego działania są: 1. Upowszechnianie kultury fizyczne i sportu, w szczególności sportów, turystyki i rekreacji związanej z kajakarstwem na terenie działania, wśród społeczności lokalnej; 2. Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie sprawności i kultury fizycznej; 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym; 5. Działanie na rzecz osób niep...Rozwiń
Zgodnie z Rozdziałem II, paragrafem 9 Statutu Stowarzyszenia celami jego działania są: 1. Upowszechnianie kultury fizyczne i sportu, w szczególności sportów, turystyki i rekreacji związanej z kajakarstwem na terenie działania, wśród społeczności lokalnej; 2. Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie sprawności i kultury fizycznej; 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym; 5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 6. Promowanie miast leżących nad Odrą na terenie Powiatu Nowosolskiego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 179.517,38 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.600,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 6.131,44 zł
Razem 216.248,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona