OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LASKOWEJ

Laskowa, Małopolskie, Laskowa
KRS: 0000032138 , NIP: 7371012461 , REGON: 490640837
star star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności poprzez 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, klęskom żywiołowym lub innym miejscowym zagrożeniom, oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pozamą, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych i zdarzeń. z ochroną środowiska oraz innych klęsk 3....Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności poprzez 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, klęskom żywiołowym lub innym miejscowym zagrożeniom, oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pozamą, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych i zdarzeń. z ochroną środowiska oraz innych klęsk 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej. kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów oraz niniejszego statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 57.214,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 132.963,34 zł
Razem 190.177,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona