POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W RADOMIU

Radom, Mazowieckie, Ignacego Daszyńskiego 5
KRS: 0000031960 , NIP: 9482200221 , REGON: 672716525
star star star star

Cele statutowe

- pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej, - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, - zwiększanie świadomości społecznej o stwardnieniu rozsianym i niepełnosprawności, - integracja, społeczna, zawodowa, - dobroczynność, - podtrzymywanie tradycji kulturowych, - ochrona i promocja zdrowia, - propagowanie zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem, - upowszechnianie kultury, sztuki, - przeciwdziałanie wykluczeniu, uzależnieniom i patologiom społecznym, -...Rozwiń
- pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej, - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, - zwiększanie świadomości społecznej o stwardnieniu rozsianym i niepełnosprawności, - integracja, społeczna, zawodowa, - dobroczynność, - podtrzymywanie tradycji kulturowych, - ochrona i promocja zdrowia, - propagowanie zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem, - upowszechnianie kultury, sztuki, - przeciwdziałanie wykluczeniu, uzależnieniom i patologiom społecznym, - działalność informacyjna i doradcza, Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 194.849,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 34,96 zł
Pozostałe 105.607,04 zł
Razem 300.491,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona