OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIE

Kurów, Małopolskie, Kurów 192
KRS: 0000031905 , NIP: 5521298217 , REGON: 356305577

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 2. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. 3. Upowszechnianie szczególnie wśród członków osp kultury fizycznej, sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej. 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zwłaszcza wśród najmłodszych członków osp kurów i sołectwa kurów. 5. Prowadzenie działalności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyr...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 2. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. 3. Upowszechnianie szczególnie wśród członków osp kultury fizycznej, sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej. 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zwłaszcza wśród najmłodszych członków osp kurów i sołectwa kurów. 5. Prowadzenie działalności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6. Działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, zwłaszcza integracji społecznej wokół osp i sołectwa kurów. 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 20.954,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 20.954,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona