JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jarosław, Podkarpackie, Cerkiewna 3
KRS: 0000031444 , NIP: 7921822255 , REGON: 650934370

Cele statutowe

Statutowymi celami Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych są ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, pomoc ich rodzinom oraz dążenie do pełniejszej integracji w środowisku osób niepełnosprawnych i ze społecznością lokalną, a także darmowe wsparcie członków Stowarzyszenia. Powyższe cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i realizowane są w zakresie zadań określonych w ustawie o dzia...Rozwiń
Statutowymi celami Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych są ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, pomoc ich rodzinom oraz dążenie do pełniejszej integracji w środowisku osób niepełnosprawnych i ze społecznością lokalną, a także darmowe wsparcie członków Stowarzyszenia. Powyższe cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i realizowane są w zakresie zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 37.423,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.350,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 434.500,14 zł
Razem 491.273,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona