GMINNY KLUB PIŁKARSKI "KAROL" PĘPLINO

Pęplino, Pomorskie, Pęplino 57A
KRS: 0000030590 , NIP: 8392114233 , REGON: 770872287
star

Cele statutowe

Organizacja, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji na obszarze gminy ustka.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.065,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 16.185,00 zł
Razem 19.250,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona