CHOJEŃSKI KLUB SPORTOWY

Łódź, Łódzkie, Kosynierów Gdyńskich 18
KRS: 0000029825 , NIP: 7291111675 , REGON: 001259533
star star

Cele statutowe

1. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.2010.234.1536) w zakresie wspierania i upowszechniania w społeczeństwie kultury fizycznej, 2. W ramach celu publicznego wskazanego w ust. 1 Klub zajmuje się organizowaniem, prowadzeniem i propagowaniem sportu masowego i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz jak najszerszych kręgów społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i...Rozwiń
1. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.2010.234.1536) w zakresie wspierania i upowszechniania w społeczeństwie kultury fizycznej, 2. W ramach celu publicznego wskazanego w ust. 1 Klub zajmuje się organizowaniem, prowadzeniem i propagowaniem sportu masowego i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz jak najszerszych kręgów społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i osób uzależnionych, w celu ich integracji ze społeczeństwem. Klub zajmuje się ponadto organizowaniem, prowadzeniem i propagowaniem sportu wyczynowego, 3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dd przeznaczony zostanie na sfinansowanie prowadzenia działalności statutowej, 4. Prowadzona przez Klub działalność pożytku publicznego może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny przy czym przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służyć będzie wyłącznie do prowadzenia działalności pożytku publicznego, 5. Klub nie będzie prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 268.582,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 761.333,78 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 20.254,34 zł
Razem 1.050.171,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza