STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE NA RZECZ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, Dolnośląskie, Marsz. Józefa Piłsudskiego 19
KRS: 0000029580 , NIP: 8981984223 , REGON: 932718530

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne propagowanie edukacji muzycznej, a w szczególności: a) wspieranie ogólnokształcącej szkoły muzycznej i i ii stopnia im, karola szymanowskiego we wrocławiu; B) dbałość o rozwój życia muzycznego i doskonalenie umiejętności muzycznych wśród uczniów w/w szkoły; C) popieranie i promocja różnych form edukacji muzycznej; D) skupianie wokół stowarzyszenia miłośników muzyki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą; E) inne działania spr...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest wszechstronne propagowanie edukacji muzycznej, a w szczególności: a) wspieranie ogólnokształcącej szkoły muzycznej i i ii stopnia im, karola szymanowskiego we wrocławiu; B) dbałość o rozwój życia muzycznego i doskonalenie umiejętności muzycznych wśród uczniów w/w szkoły; C) popieranie i promocja różnych form edukacji muzycznej; D) skupianie wokół stowarzyszenia miłośników muzyki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą; E) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.926,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.920,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 72.846,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona