AUTOMOBILKLUB BIECKI

Biecz, Małopolskie, Tysiąclecia 3
KRS: 0000029250 , NIP: 7381858113 , REGON: 492024953

Cele statutowe

1) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 2) inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i kwalifikacje zmotoryzowanych oraz podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa; 3) propagowanie i organizowanie sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem sportów motorowych; 4) popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej turystyki; 5) działanie na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i czynnego wypoczyn...Rozwiń
1) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 2) inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i kwalifikacje zmotoryzowanych oraz podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa; 3) propagowanie i organizowanie sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem sportów motorowych; 4) popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej turystyki; 5) działanie na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz wychowania komunikacyjnego i sportów motorowych; 7) działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 8) popularyzacja ratownictwa drogowego z uwzględnieniem szkoleń z tego zakresu; 9) pomoc ofiarom wypadków drogowych; 10) integrowanie środowiska automobilistów; 11) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 136.029,68 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 114.155,00 zł
Razem 250.184,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona