TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PIWNICZNEJ

Piwniczna-Zdrój, Małopolskie, Rynek 11
KRS: 0000029145 , NIP: 7342970722 , REGON: 000808021
star star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest: 1) inicjowanie , prowadzenie i popieranie badań nad przeszłością Miasta i Gminy, 2) ochrona zabytków, pamiątek historycznych i sztuki ludowej, 3) inicjowanie przedsięwzięć społecznych w zakresie spraw kultury środowiska 4) gromadzenie, inwentaryzowanie i opracowywanie materiałów pomników dziedzictwa kulturowego z obszaru miasta, zabytków, pamiątek, rękopisów, dokumentów historycznych i archiwalnych, eksponatów twórczości artystycznej i ludowej oraz ich konserwacja,...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest: 1) inicjowanie , prowadzenie i popieranie badań nad przeszłością Miasta i Gminy, 2) ochrona zabytków, pamiątek historycznych i sztuki ludowej, 3) inicjowanie przedsięwzięć społecznych w zakresie spraw kultury środowiska 4) gromadzenie, inwentaryzowanie i opracowywanie materiałów pomników dziedzictwa kulturowego z obszaru miasta, zabytków, pamiątek, rękopisów, dokumentów historycznych i archiwalnych, eksponatów twórczości artystycznej i ludowej oraz ich konserwacja, 5) prowadzenie Muzeum Regionalnego, 6) popieranie twórczości artystów i ludowych działaczy kultury z regionu, 7) wydawanie biuletynów, informatorów, przewodników, opracowań naukowych, twórczości literackiej, albumów, książek świadczących o historii, kulturze, tradycji itp. regionu, 8) popieranie działalności i udzielanie pomocy miejscowym zespołom folklorystycznym i artystycznym, 9) popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla miasta i gminy, 10) popularyzowanie patriotycznych i kulturalnych tradycji, składających się na historie i dorobek miasta i gminy oraz wiązanie tych spraw ze współczesnością, 11) współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie ochrony środowiska naturalnego i oddziaływanie na utrzymanie porządku i estetyki w mieście Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 768,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.767,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 149.533,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 159.068,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona