MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Milicz, Dolnośląskie, Kopernika 20
KRS: 0000028932 , NIP: 9161008483 , REGON: 930125948
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, w szczególności: a) Zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym dostępu do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną oraz do n...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, w szczególności: a) Zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym dostępu do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną oraz do nauki wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. b) Działania na rzecz przestrzegania praw obywatelskich wobec osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. c) Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wymagających wsparcia. d) Tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, w tym propagowanie postaw niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia osób z niepełnosprawnością. e) Udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością, w tym osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom. f) Wspieranie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością. g) Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.697.282,16 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.663.521,42 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.131,83 zł
Pozostałe 930.101,03 zł
Razem 24.293.036,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne