OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHYLINIE

Chylin, Wielkopolskie, Chylin 87
KRS: 0000028532 , NIP: 6681765993 , REGON: 311108188
star star

Cele statutowe

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest: 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, 2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, innych klęsk i zdarzeń, 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i sposobach ochrony przed nimi, 4. rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, 5. wyko...Rozwiń
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest: 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, 2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, innych klęsk i zdarzeń, 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i sposobach ochrony przed nimi, 4. rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 143.814,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 143.814,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona