STOWARZYSZENIE DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA

Słupca, Wielkopolskie, Poznańska 18
KRS: 0000027843 , REGON: 310251831
star star star star star

Cele statutowe

1. Walka z chorobami układu oddechowego w tym głównie nowotworami. 2. Promocja i organizacja wolontariatu. 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 4. Prowadzenie działalności charytatywnej 5. Ochrona i promocja zdrowia. 6. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym głównie osób z gruźlicą płuc i chorobami układu oddechowego. 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 8. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz...Rozwiń
1. Walka z chorobami układu oddechowego w tym głównie nowotworami. 2. Promocja i organizacja wolontariatu. 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 4. Prowadzenie działalności charytatywnej 5. Ochrona i promocja zdrowia. 6. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym głównie osób z gruźlicą płuc i chorobami układu oddechowego. 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 8. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwem. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 47.500,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 47.500,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego