FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "UŚMIECH DZIECKA"

Szklana, Pomorskie, Szklana 1
KRS: 0000027416 , NIP: 5891744910 , REGON: 192557788
star star star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" w Szkalnej jest niesienie wszechstronnej pomocy: - dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, - wspomaganie placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych , ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, - działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, - udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dziec...Rozwiń
Celem Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" w Szkalnej jest niesienie wszechstronnej pomocy: - dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, - wspomaganie placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych , ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, - działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, - udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.302.955,43 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 12.725,93 zł
Pozostałe 230.760,23 zł
Razem 8.546.441,59 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona