OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PORĄBCE USZEWSKIEJ

Porąbka Uszewska, Małopolskie, Porąbka Uszewska 313
KRS: 0000027081 , NIP: 8691753716 , REGON: 852479916

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4. Rozwijanie wsród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kult...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4. Rozwijanie wsród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.020,57 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 31.020,57 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona