STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE

Warszawa, Mazowieckie, Botaniczna 68A
KRS: 0000026420 , NIP: 1130209704 , REGON: 010387741

Cele statutowe

1) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych w terminalnej fazie choroby - głównie choroby nowotworowej 2) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodzin i opiekunów chorych, zarówno w trakcie choroby bliskiego jak również w okresie żałoby i osierocenia 3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi 4) zbieranie środków na działalność hospicyjną 5) dążenie do powstania Hospicjum Stacjonarnego 6) podnoszenie standardów opieki nad chorym m.in. poprzez podn...Rozwiń
1) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych w terminalnej fazie choroby - głównie choroby nowotworowej 2) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodzin i opiekunów chorych, zarówno w trakcie choroby bliskiego jak również w okresie żałoby i osierocenia 3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi 4) zbieranie środków na działalność hospicyjną 5) dążenie do powstania Hospicjum Stacjonarnego 6) podnoszenie standardów opieki nad chorym m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz chorych 7) pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 573.304,62 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 580,93 zł
Pozostałe 3.148.810,19 zł
Razem 3.722.695,74 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona