KLUB STRZELECKI "GRYF SŁUPSKI"

Słupsk, Pomorskie, Zamiejska 30
KRS: 0000026355 , NIP: 8391424960 , REGON: 770772261
star star

Cele statutowe

1) PROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE STRZELECTWA, W TYM STRZELECTWA SPORTOWEGO; 2) UCZESTNICTWO WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM; 3) POPULARYZOWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KOLEKCJONERSTWA BRONI ORAZ STRZELECTWA; 3) POPULARYZOWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KOLEKCJONERSTWA BRONI ORAZ STRZELECTWA; 4) ZRZESZANIE STRZELCÓW I KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ ...................................................................................................................................Rozwiń
1) PROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE STRZELECTWA, W TYM STRZELECTWA SPORTOWEGO; 2) UCZESTNICTWO WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM; 3) POPULARYZOWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KOLEKCJONERSTWA BRONI ORAZ STRZELECTWA; 3) POPULARYZOWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KOLEKCJONERSTWA BRONI ORAZ STRZELECTWA; 4) ZRZESZANIE STRZELCÓW I KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ ........................................................................................................................................................................................ 1) ORGANIZOWANIE SZKOLENIA STRZELECKIEGO 2) ORGANIZOWANIE ZAWODÓW SPORTOWYCH I IMPREZ REKREACYJNYCH 3) ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY 4) ORGANIZOWANIE WYSTAW BRONI PALNEJ 5) UCZESTNICTWO W ZAWODACH SPORTOWYCH 6) WSPÓŁDZIAŁĄNIE Z POKREWNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ ........................................................................................................................................................................................ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.959,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 105.673,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 225.346,00 zł
Razem 343.978,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona