TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH 101 W OLSZTYNIE

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, MROZA 25
KRS: 0000025944 , NIP: 7392983997 , REGON: 510512834
star star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie inicjatyw społecznych dotyczących nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dla realizacji tego celu Towarzystwo: 1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo−wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności finansowych ze środków społecznych. 2. Organizuje i prowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, własne placówki oświatowo−wychowawcze i opiekuńcze: Społeczne Przedszkole „Stojedynka”, S...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie inicjatyw społecznych dotyczących nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dla realizacji tego celu Towarzystwo: 1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo−wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności finansowych ze środków społecznych. 2. Organizuje i prowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, własne placówki oświatowo−wychowawcze i opiekuńcze: Społeczne Przedszkole „Stojedynka”, Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie z oddziałami gimnazjalnymi. 3. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celów Towarzystwa. 4. Popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania, np. poprzez konferencje, kursy i odczyty. 5. Prowadzi poradnictwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie funkcjonowania systemu szkolnego, bądź tworzenie jego nowych form w obrębie obowiązujących przepisów. 6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania. 7. Wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie medycyny szkolnej. 8. Zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania. 9. Rozwija inne formy działalności służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.017.435,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.895.360,52 zł
Razem 3.912.796,34 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku