KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "CYRENEJCZYK"

Limanowa, Małopolskie, Jana Pawła II 1
KRS: 0000025683 , NIP: 7371672878 , REGON: 490796309
star star star star

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są w szczególności: 1. Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. Organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w tym zakresie. 3. Wspieranie Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej. 4. Propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego tj. a) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, b) wychowanie w duchu miłosierdzia, c) krzewienie czynnej postawy miłości bliźniego. 5. Pomoc materialna udzielana osobom ni...Rozwiń
Celami Stowarzyszenia są w szczególności: 1. Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. Organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w tym zakresie. 3. Wspieranie Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej. 4. Propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego tj. a) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, b) wychowanie w duchu miłosierdzia, c) krzewienie czynnej postawy miłości bliźniego. 5. Pomoc materialna udzielana osobom niepełnosprawnym. 6. Zapewnienie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. 7. Tworzenie i współtworzenie organizacyjnej i materialnej bazy zapewniającej stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. 8. Prowadzenie działalności charytatywnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 178.043,19 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 729,08 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 178.772,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona