PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO "RAZEM"

Puck, Pomorskie, Mestwina 32
KRS: 0000024132 , NIP: 5871368183 , REGON: 191324817
star star star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych umysłowo oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w ich życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób niepełnosprawnych, a w szczególności osoby z upośledzeniem umysłowym. Wy...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych umysłowo oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w ich życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób niepełnosprawnych, a w szczególności osoby z upośledzeniem umysłowym. Wypowiada się i działa w imieniu osób upośledzonych umysłowo z Ziemi Puckiej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.428.642,67 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 60.298,98 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 11.801,07 zł
Pozostałe 520.008,79 zł
Razem 3.020.751,51 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona