"FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU"

Poznań, Wielkopolskie, Bukowska 74/1
KRS: 0000023852 , NIP: 7811678076 , REGON: 632238784

Cele statutowe

Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi, a w szczególności: organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci; pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi; refundowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego; pomoc i wsparcie specjalistyczne psychologów, rehabilitantów etc., dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Wspomagamy rodziców w zakupie leków, protez, pomagamy w zakupie żywności i inn...Rozwiń
Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi, a w szczególności: organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci; pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi; refundowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego; pomoc i wsparcie specjalistyczne psychologów, rehabilitantów etc., dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Wspomagamy rodziców w zakupie leków, protez, pomagamy w zakupie żywności i innych potrzebach życiowych związanych z pobytem rodzica na oddziale przy chorym dziecku. Pomagamy dzieciom onkologicznym w zakupie nierefundowanych leków i badań których koszt przekracza możliwość sfinansowania przez większość rodzin. Działamy w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.400.035,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 15.095,82 zł
Pozostałe 2.536,95 zł
Razem 4.417.667,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku