ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI LESZNO

Leszno, Wielkopolskie, Wilkońskiego 36
KRS: 0000023657 , NIP: 6971900784 , REGON: 410384121
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności, udzielanie pomocy żywnościowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem żywności wśród osób potrzebujących.
Debiutująca Organizacja Pożytku Publicznego