TOWARZYSTWO REKREACYJNO-SPORTOWE "CHABRY"

Opole, Opolskie, Chabrów 50/A/50/A
KRS: 0000023112 , NIP: 7542762916 , REGON: 532428950

Cele statutowe

Krzewienie kultury fizycznej i sportu szczególnie w obszarze tenisa ziemnego wśród ogółu społeczności miasta i powiatu Opole oraz organizowanie różnych form współzawodnictwa poprzez prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie obiektów sportowych, organizacja festynu z okazji dnia dziecka dla miejscowej szkoły podstawowej podopiecznych parafii katolickiej, zajęcia dla młodzieży w okresie wakacji. Propagowanie i nauczanie gry w tenisa ziemnego popr...Rozwiń
Krzewienie kultury fizycznej i sportu szczególnie w obszarze tenisa ziemnego wśród ogółu społeczności miasta i powiatu Opole oraz organizowanie różnych form współzawodnictwa poprzez prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie obiektów sportowych, organizacja festynu z okazji dnia dziecka dla miejscowej szkoły podstawowej podopiecznych parafii katolickiej, zajęcia dla młodzieży w okresie wakacji. Propagowanie i nauczanie gry w tenisa ziemnego poprzez organizowanie zawodów i ligi tenisowej, udostępnianie kortów tenisowych i prowadzenie zajęć sportowych tenisa ziemnego. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi towarzystwami zakresie realizacji propagowania gry w tenisa ziemnego i organizacji turniejów. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi organizacjami sportowymi z terenu miasta Opola, kraju i zagranicznymi. Prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych , prowadzenie obiektów sportowych, organizacja festynu z okazji dnia dziecka, zajęcia dla młodzieży podczas wakacji. Konserwacja i naprawa kortów tenisowych, bieżące remonty. Tworzenie systemu informacji , propagowanie i ułatwiane indywidualnych form edukacji poprzez udzielanie instruktażu i fachowego poradnictwa. Współpraca z innymi organizacjami i administracją lokalną. Promowanie idei sportowego współzawodnictwa w duchu fair play.. Rozwój kultury fizycznej poprzez upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych firm aktywnego wypoczynku, integrowanie środowisk mogących wspierać rozwój tenisa ziemnego, promowanie postaw prospołecznych poprzez wykonywanie nieodpłatnych prac służących utrzymaniu i ulepszeniu infrastruktury kortów przez członków towarzystwa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 132.310,73 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 132.310,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego