FUNDACJA "O DACH DLA HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP"

GDYNIA, Pomorskie, JERZEGO WASZYNGTONA 12
KRS: 0000022913 , NIP: 5862014391 , REGON: 191842848
star

Cele statutowe

1. Pomoc muzeum marynarki wojennej rp oraz innym placówkom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym w gromadzeniu, zabezpieczaniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzacji zabytków historycznych dokumentujących historię Polski morskiej, a szczególnie Polskiej marynarki wojennej ii rzeczypospolitej, budownictwa okrętowego oraz dokonań naukowców i wynalazców na rzecz obronności na morzu. 2. Upamiętnianie działań bojowych Polskiej marynarki wojennej w obronie niepodległej rzeczypospolitej Polskiej...Rozwiń
1. Pomoc muzeum marynarki wojennej rp oraz innym placówkom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym w gromadzeniu, zabezpieczaniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzacji zabytków historycznych dokumentujących historię Polski morskiej, a szczególnie Polskiej marynarki wojennej ii rzeczypospolitej, budownictwa okrętowego oraz dokonań naukowców i wynalazców na rzecz obronności na morzu. 2. Upamiętnianie działań bojowych Polskiej marynarki wojennej w obronie niepodległej rzeczypospolitej Polskiej podczas wojny polsko- bolszewickiej i ii wojny światowej. 3. Pomoc muzeum marynarki wojennej rp w przygotowaniu i realizacji projektu rozbudowy siedziby muzeum w gdyni, organizacja i finansowanie prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich. 4. Popularyzacja zagadnień wymienionych w pkt. 1 i 2. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.091,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 8.091,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego