"INTEGRACJA" STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Warszawa, Mazowieckie, Grottgera 25A
KRS: 0000022856 , NIP: 5211181998 , REGON: 011541842

Cele statutowe

1. udzielanie kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 2. rozwój sprawności fizycznej i psychicznej osób z zaburzeniami psychicznymi 3. poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi 4. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ..................................................................................................................................................................................Rozwiń
1. udzielanie kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 2. rozwój sprawności fizycznej i psychicznej osób z zaburzeniami psychicznymi 3. poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi 4. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin .................................................................................................................................................................................... Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 952.607,91 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2,21 zł
Razem 952.610,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona