OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIELSKO-BIAŁA HAŁCNÓW

Bielsko-Biała, Śląskie, Janowicka 9
KRS: 0000022761 , NIP: 9372247718 , REGON: 070577742
star star star

Cele statutowe

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej. Prowadzenie działań z zakresu be...Rozwiń
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej. Prowadzenie działań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 312.641,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 508,06 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 313.149,86 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona