ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "CANTORES"

Zielona Góra, Lubuskie, Rzeźniczaka 13/33
KRS: 0000022600 , NIP: 9291574910 , REGON: 970637597
star star

Cele statutowe

1) Upowszechnianie wartości kultury polskiej i obcej, 2) Tworzenie i popularyzacja tradycji śpiewu chóralnego, 3) Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego zespołu myzuki dawnej Cappella Viridimontana. Celami Towarzystwa są również: 1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 4) działania na rzecz integracji eur...Rozwiń
1) Upowszechnianie wartości kultury polskiej i obcej, 2) Tworzenie i popularyzacja tradycji śpiewu chóralnego, 3) Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego zespołu myzuki dawnej Cappella Viridimontana. Celami Towarzystwa są również: 1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 4) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 101.420,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 75.130,00 zł
Przychody Finansowe 503,47 zł
Pozostałe 1.292,00 zł
Razem 178.346,32 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona