STOWARZYSZENIE NA RZECZ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ZS NR 105 ORAZ ICH RODZIN "TRWANIE"

Poznań, Wielkopolskie, Nieszawska 21
KRS: 0000021871 , NIP: 7822374552 , REGON: 634389926
star star star star star

Cele statutowe

1. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom i absolwentom zs nr 105 oraz ich rodzinom 2. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy w zakresie rehabilitacji lekarskiej, zawodowej i społecznej swoich podopiecznych 3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, na terenie miasta, województwa i kraju 4. Prowadzenie grup wsparcia dla swoich podopiecznych i ich rodzin 5. Rozwijanie aktywności twórczej osób upośledzonych umysłowo 6. Prezentowanie dokonań i umiejętności osób niepełnospraw...Rozwiń
1. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom i absolwentom zs nr 105 oraz ich rodzinom 2. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy w zakresie rehabilitacji lekarskiej, zawodowej i społecznej swoich podopiecznych 3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, na terenie miasta, województwa i kraju 4. Prowadzenie grup wsparcia dla swoich podopiecznych i ich rodzin 5. Rozwijanie aktywności twórczej osób upośledzonych umysłowo 6. Prezentowanie dokonań i umiejętności osób niepełnosprawnych 7. Integracja osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi i przygotowanie do funkcjonowania w środowisku 8. Integracja rodzin osób upośledzonych umysłowo 9. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez profilaktykę, wypoczynek, sport i rehabilitację 10. Propagowanie idei współzawodnictwa poprzez organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych 11. Kultywowanie tradycji i historii regionu i kraju 12. Propagowanie działań proekologicznych 13. Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej 14. Utworzenie świetlicy dla uczniów i absolwentów zs nr 105 15. Nawiązywanie współpracy z wolontariuszami Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 76.139,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.672,83 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 94.812,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona