TOWARZYSTWO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "OSTROWIACY"W OSTROWIE

Ostrów, Podkarpackie, Ostrów 184
KRS: 0000021164 , NIP: 7921772706 , REGON: 650257098

Cele statutowe

Propagowanie i kultywowanie tradycji i folkloru ludowego poprzez rozwój szeroko pojętej kultury tanecznej, muzycznej i wokalnej. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej. Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury narodowej i ludowej. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru. Upowszechnianie działań mających na celu rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych. Animacja wydarzeń kulturalnych promujących Polską tradycję patri...Rozwiń
Propagowanie i kultywowanie tradycji i folkloru ludowego poprzez rozwój szeroko pojętej kultury tanecznej, muzycznej i wokalnej. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej. Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury narodowej i ludowej. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru. Upowszechnianie działań mających na celu rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych. Animacja wydarzeń kulturalnych promujących Polską tradycję patriotyczną, folklorystyczną, ludową i religijną. Jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych. Wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego. Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 62.965,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 6,90 zł
Razem 62.972,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona