STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO - KLUB NOWODWORSKI

Nowy Dwór Gdański, Pomorskie, Kopernika 17
KRS: 0000020430 , NIP: 5781121846 , REGON: 170017371
star star star

Cele statutowe

Celem Klubu jest pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw wyłącznie w sferze pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności zmierzających do rozwoju miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, a w szczególności: 1/ inicjowanie i popieranie działań mających na celu umacnianie więzi mieszkańców z miastem, 2/ tworzenie warunków dla upowszechnienia w działalności gospodarczej, kulturalnej i oświatowej historycznie i tradycyjnie uwarunkowanych elementów żuławskiego charakteru i stylu miasta, 3/ reprez...Rozwiń
Celem Klubu jest pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw wyłącznie w sferze pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności zmierzających do rozwoju miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, a w szczególności: 1/ inicjowanie i popieranie działań mających na celu umacnianie więzi mieszkańców z miastem, 2/ tworzenie warunków dla upowszechnienia w działalności gospodarczej, kulturalnej i oświatowej historycznie i tradycyjnie uwarunkowanych elementów żuławskiego charakteru i stylu miasta, 3/ reprezentowanie środowiska aktywnie działających na rzecz miasta; 4/ ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 357.610,41 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 64.914,26 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 537,29 zł
Razem 423.061,96 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona