STOWARZYSZENIE EMAUS - LUBLIN

Lublin, Lubelskie, Tęczowa 173
KRS: 0000019658 , NIP: 7121016802 , REGON: 430558433
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia Emaus – Lublin jest „wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności” (statut). Podstawową formą realizacji celu statutowego jest prowadzenie wspólnoty życia i pracy. Wspólnota Emaus to "dobrowolna, wzajemnie wspierająca się społeczność kompanionów (czyli osób bezdomnych - domowników), kierująca się zasadami dobra wspólnego i ochrony słabszych; kompanionowie są odpowiedzialnym...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia Emaus – Lublin jest „wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności” (statut). Podstawową formą realizacji celu statutowego jest prowadzenie wspólnoty życia i pracy. Wspólnota Emaus to "dobrowolna, wzajemnie wspierająca się społeczność kompanionów (czyli osób bezdomnych - domowników), kierująca się zasadami dobra wspólnego i ochrony słabszych; kompanionowie są odpowiedzialnymi współgospodarzami, dzieląc obowiązki domowe pomiędzy siebie (przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie i inne); społeczność domowa chroni jednocześnie prywatność domowników, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, warunki do rozwoju, swobodnego wyboru form spędzania wolnego czasu, itp. " (z regulaminu domowego). Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 798.906,19 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 689.866,75 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 249,33 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.489.022,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona