STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI "POKONAĆ RAKA"

Koszalin, Zachodniopomorskie, Orla 2/2
KRS: 0000018107 , NIP: 6692284470 , REGON: 331059304
star

Cele statutowe

1. Zapobieganie powstawaniu chorób nowotworowych. 2. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia w dziedzinie onkologii. 3. Opieka medyczna nad chorymi i ich rodzinami. 4. Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 5. Doposażanie w aparaturę diagnostyczno - medyczną.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.955,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 16.955,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego