FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW.FRANCISZKA

Kamińsko, Wielkopolskie, Kamińsko 6
KRS: 0000018046 , NIP: 7821398705 , REGON: 630705968

Cele statutowe

1. Zorganizowanie kompleksowej opieki nad chorym w terminalnej fazie nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych 2. Szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w domach 3. Szkolenie personelu medycznego-lekarzy i pielęgniarek w zakresie opieki nad wymienioną wyżej kategorią chorych 4. Szkolenie ochotników-wolontariuszy do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w hospicjum...Rozwiń
1. Zorganizowanie kompleksowej opieki nad chorym w terminalnej fazie nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych 2. Szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w domach 3. Szkolenie personelu medycznego-lekarzy i pielęgniarek w zakresie opieki nad wymienioną wyżej kategorią chorych 4. Szkolenie ochotników-wolontariuszy do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w hospicjum i w domach 5. Propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej 6. Udzielanie pomocy i współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej 7. Inspirowanie, finansowanie i organizowanie badań naukowych, konferencji i seminariów na temat problemów związanych z opieką hospicyjną 8. Fundacja może sprawować opiekę paliatywną nad chorymi na choroby nowotworowe Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 24.650,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 24.650,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego