MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SKAWA" WADOWICE

Wadowice, Małopolskie, Błonie 2
KRS: 0000017792 , NIP: 5511696442 , REGON: 001058770
star star

Cele statutowe

Celem działania Miejskiego Klubu Sportowego "SKAWA" Wadowice jest: 1. Organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy i powiatu wadowickiego, poprzez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki i tenisa stołowego. 2. Kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do osiągania najwyższego poz...Rozwiń
Celem działania Miejskiego Klubu Sportowego "SKAWA" Wadowice jest: 1. Organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy i powiatu wadowickiego, poprzez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki i tenisa stołowego. 2. Kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego. 3. Propagowanie i organizowanie rozwoju turystyki. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 990.417,22 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 84.901,51 zł
Razem 1.075.318,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona